Over
Studium Generale
Leeuwarden

Kennis verrijkt, onder dit motto brengt Studium Generale Leeuwarden (SGL) lezingen onder de aandacht van een breed publiek die bijdragen aan het academisch klimaat in de hoofdstad Friesland. Studium Generale scherpt de geest en verbreedt de horizon.

Verschillende partijen in de Friese hoofdstad organiseren activiteiten op het gebied van wetenschap en samenleving. Om ervoor te zorgen dat verschillende activiteiten elkaar niet overlappen en om de inwoners van Fryslân een overzicht te geven van alle activiteiten die georganiseerd worden biedt de website van SGL een mooi overzicht.

Daarnaast worden vanuit de programmacommissie van SGL jaarlijks evenementen georganiseerd.

NHL Stenden
NHL Stenden Hogeschool

Door grenzen te verleggen bereik je meer. Daarom dagen wij onze studenten, medewerkers en partners iedere dag uit hun talenten te ontdekken en te versterken. Deze ontdekkingsreis overstijgt de grenzen van het eigen vakgebied en de eigen omgeving. Dat is de kracht van NHL Stenden; in een steeds sneller veranderende wereld maken onze mensen het onmogelijke mogelijk.

rug campus fryslan
RUG/Campus Fryslân

RUG/Campus Fryslân richt zich op de multidisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken samenhangend met maatschappelijke en economische thema’s die als relevant zijn bestempeld voor de Friese regio. Dit geeft internationale studenten, PhD’s en gerenommeerde onderzoekers de mogelijkheid om wetenschappelijke kwesties te benaderen vanuit verschillende perspectieven. Als faculteit zijn we altijd op zoek naar het vinden van lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen.

Ambassadeurs

Naast NHL Stenden Hogeschool & RUG/Campus Fryslân zijn een aantal organisaties als ambassadeur verbonden aan Studium Generale Leeuwarden, namelijk: