23 oktober 2024

Filosofiecafé – Lezing René Descartes en de Academie van Franeker

Filosofiecafé – Lezing René Descartes en de Academie van Franeker

Relaties tussen René Descartes, de Franeker Universiteit en het Cartesianisme

NB graag vooraf uw ticket bestellen!

René Descartes (1596-1650) bracht een groot deel van zijn werkzame leven door in de Nederlandse Republiek. De grote filosoof verbleef zelfs enkele maanden in Franeker, waar hij zich als student had ingeschreven aan de universiteit. Naar aanleiding van dit bijzondere historische gegeven organiseert Filosofiecafé Fryslân op 23 oktober 2024 een lezing over de relatie – in ruime zin – tussen René Descartes, de Franeker Universiteit en het Cartesianisme. De bijeenkomst vindt zoals gewoonlijk plaats in Tresoar, beheerder van de bibliotheek van de oude Franeker universiteit en medeorganisator. Drie filosofen zullen een bijdrage leveren van circa 30 minuten; ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek.

Maand van de geschiedenis; thema: ‘echt nep’
Oktober is ook in 2024 de Maand van de Geschiedenis. Het thema is dit jaar ‘echt nep’. De filosofie van Descartes in het algemeen en bepaalde onderwerpen van deze lezing in het bijzonder sluiten hier op verschillende manieren prachtig op aan.

‘Echt nep’ en de systematische twijfel
Descartes begon zijn filosofische zoektocht door te twijfelen aan alles waaraan hij kon twijfelen. Dit leidde tot zijn beroemde uitspraak “Cogito, ergo sum” (Ik denk, dus ik ben). Hij stelde dat zintuiglijke ervaringen bedrieglijk kunnen zijn en dat wat we waarnemen misschien niet de echte werkelijkheid is. In dit kader past het begrip ‘echt nep’ perfect: dingen die echt lijken, maar in feite nep zijn, zouden volgens Descartes deel kunnen uitmaken van de illusies die onze zintuigen ons voorschotelen.

‘Echt nep’ en het plagiaat van Jan Fokkes Holwarda
De lezing van Prof. Dr. Carla Rita Palmerino staat in het teken van een interessant zeventiende-eeuws werk over atomenleer, dat enerzijds volledig gekopieerd is, maar anderzijds blijk geeft van een erg goed begrip van de materie.

Drie auteurs zullen ieder een bijdrage leveren van circa 30 minuten.

Dr. Han Thomas Adriaenssen
‘Descartes: Beginnen met een Schone Lei’
Over de oorsprong, wording, duiding en reikwijdte van Descartes’ denken.

Dr. Jacob van Sluis
‘Herman Alexander Röell (1653-1718)’
Over de cartesianist Herman Alexander Röell (1653-1718) professor te Franeker

Dr. Carla Rita Palmerino
‘Jan Fokkes Holwarda. A Gassendist in Franeker, Between Intellectual Debt and Plagiarism’
Over de invloed van Pierre Gassendi (1592-1655) op Jan Fokkes Holwarda (1618–1651), professor aan de Academie van Franeker.

Wil je erbij zijn?

In verband met de zaalcapaciteit vragen we je om vooraf een ticket te bestellen. De entree is € 10,-

Deze bijeenkomst is bij Tresoar en start om 19.30 uur.

Meer informatie over Filosofiecafé Fryslân is te lezen op: https://filosofie.frl/