19 september 2024

Lunchlezing Gerard Brattinga over het verhaal van De Blokhuispoort

Wie kent niet de gevangenis De Blokhuispoort en de roemruchte ontsnapping: ‘De overval’, waar later een film, een openluchtspel en diverse boeken over zijn verschenen? In onze eerste lunchlezing na de zomerstop maak je als bezoeker een intrigerende reis door de geschiedenis van De Blokhuispoort van de afgelopen 500 jaar.

De lezing wordt verzorgd door Gerard Brattinga, als vrijwilliger van Stichting Blokhuispoort actief als penningmeester en gids. Brattinga neemt je mee in de 500-jarige geschiedenis van dit roemruchte complex. Je krijgt een beeld van belangrijke veranderingen in het strafrecht en het gevangeniswezen. Ook hoor je meer over zowel beruchte gevangenen als arme sloebers die er opgesloten zaten en van wie velen stierven door eenzaamheid of krankzinnig werden. Aan de gebroeders Hoogerhuis, die ten onrechte vastzaten in De Blokhuispoort, is door Tresoar onlangs nog een tentoonstelling gewijd om recht te doen aan de dwaling in de rechterlijke macht.

Over De Blokhuispoort

In 1499 verrees in de zuidoosthoek van Leeuwarden een blokhuis, een dwangburcht van waaruit de Saksische heersers hun macht uitoefenden. In 1517 verkochten zij hun rechten over Friesland aan Karel V en daarmee kwam ook het blokhuis in Spaanse handen. In 1580 wist Adje Lambertsz, burgemeester van Leeuwarden, met hulp van de bevolking de Spanjaarden te verdrijven uit het blokhuis.

Kort daarna ontstond op die plek een werk- en tuchthuis, In 1870 volgde de Bijzondere Strafgevangenis, waaraan 20 jaar later het Huis van Bewaring in gebruik werd genomen. Tegenwoordig zijn er o.a. een bibliotheek, diverse kleine bedrijfjes, een hostel en horecagelegenheden in deze voormalige gevangenis gevestigd. Meer informatie op Blokhuispoort.nl.

Lunchlezing

De lezing bij Tresoar begint om 12.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. De toegang is gratis, al geldt wel verplichte aanmelding. Bij het aanmelden kun je aangeven of je gebruik wilt maken van de lunch voorafgaand aan de lezing (2 broodjes + 1 consumptie). De lunch staat vanaf 12.00 uur klaar. De kosten voor de lunch zijn €7,50, te betalen bij reservering van een ticket. Geef bij het aanmelden ook aan met hoeveel personen je komt.