10 oktober 2024

Maand van de Geschiedenis lezing Johannes Keekstra over François HaverSchmidt en het Oera Linda boek

Johannes Keekstra vertelt over François HaverSchmidt, alias Piet Paaltjens. François HaverSchmidt (1835-1894) werd op 14 februari 1835 in Leeuwarden geboren. Al tijdens zijn leven was François Haverschmidt beroemd. Niet als de talentvolle dominee, zijn beroep, maar als dichter Piet Paaltjens. Dat was zijn roeping. HaverSchmidt zou ook auteur zijn van het geheimzinnige boek Oera Linda, waarin de Friese geschiedenis wordt verheerlijkt. De meeste experts zijn het er tegenwoordig wel over eens dat dit boek nep is en dat het om een 19de-eeuwse falsificatie gaat. Desalniettemin spreekt het manuscript vandaag de dag nog steeds tot de verbeelding.

Het Oera Linda boek is deze avond ook te bezichtigen.

Johannes Keekstra produceerde als maker en schrijver het project Grauwe Hemel, met daarin een boek (uitgeverij Wijdemeer, 2021) en een locatievoorstelling (Foudgum, 2022) over de beruchte dichter-dominee.

Deze lezing, die we samen met het Historisch Centrum Leeuwarden organiseren, wordt gehouden in het kader van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis. In 2024 staat het thema Echt nep centraal.

De lezing bij Tresoar is gratis bij te wonen. Wel vragen we je een kaartje te reserveren in verband met de zaalcapaciteit.