26 juni 2024

Lezing door Sybrand van Haersma Buma over Wiardus Willem (Wite) Buma

Op woensdag 26 juni 2024 houdt burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma een lezing voor het Koninklijk Fries Genootschap / Keninklik Frysk Genoatskip. Ook niet-leden zijn vanaf 20.30 uur van harte welkom.

Sybrand van Haersma Buma vertelt over de tijd van zijn betbetovergrootvader Wiardus Willem (Wite) Buma (1802-1873), waarin de geest van verandering voortdurend in botsing kwam met de wens tot behoud van wat restte van het oude Friesland. In het begin van de 19de eeuw was Friesland van een trots zelfstandig gewest met een eigen stadhouder veranderd in een perifere provincie, ondergeschikt aan de regering in Den Haag. Dit verlies aan eigenheid leidde tot een opleving van de belangstelling voor het roemruchte Friese verleden. Een kleine bovenlaag van oude adel en nieuwe burgerij liep voorop in de herontdekking van de eigen Friese identiteit. De oprichting van het Fries Genootschap in 1827 was hier een belangrijke uiting van. Een prominente vertegenwoordiger van deze elite was mr. Wite Buma, gedeputeerde, lid en president van het provinciaal gerechtshof van Friesland. Als gedreven historicus en vooraanstaand lid van het Fries Genootschap diepte hij de ene na de andere vondst uit het rijke Friese verleden op die hij op genootschapsavonden presenteerde en over publiceerde in De Vrije Fries.

Deze lezing bij Tresoar start om 20.30 uur. Graag vooraf aanmelden via:  info@friesgenootschap.nl.