21 mei 2024

Pinksterdinsdag | onderwijssymposium en publiekslezing Nelleke IJssennagger-Van der Pluijm

Men sprak ooit Fries in wat nu Den Haag, Utrecht of Amsterdam is! De Friese gebieden liepen in het eerste millennium immers van de Schelde tot de Wezer: de Nederlandse en Duitse kuststrook daartussen heette ooit ‘Frisia’. Dat maakt dat de Friese middeleeuwen niet een provinciaal verhaal zijn, maar een nationaal en zelfs internationaal verhaal!

Onze vaderlandse geschiedenis is niet compleet zonder het unieke verhaal van de Friese middeleeuwen. Onlosmakelijk verbonden aan dit verhaal is de ‘Richthofenkolleksje’, de wereldwijd grootste verzameling Oudfriese rechtsbronnen, die bewaard wordt door Tresoar. In 2022 verleende Unesco een nationale erfgoedstatus aan deze collectie. De verzameling is digitaal beschikbaar.

De Friese middeleeuwen – onze gedeelde geschiedenis – willen we vanaf nu jaarlijks onder de aandacht brengen bij publiek en professionals op ‘Pinksterdinsdag’. Want op de dinsdag na Pinksteren, zo weten de we uit middeleeuwse bronnen, trokken rechters uit alle Friese regio’s jaarlijks naar een plek – de ‘Upstalsboom’ – bij het Oost-Friese Aurich, waar ze recht spraken en nieuwe afspraken maakten. De perfecte dag dus om nieuwe ‘Oudfriese’ netwerken te smeden!

Op deze dag organiseert Tresoar s’middags een symposium voor onderwijsprofessionals, waarbij zij ‘tips & tools’ krijgen om de Friese middeleeuwen een plek te geven in hun lessen.

Middagprogramma voor onderwijsprofessionals:
15.30-15.50 Ontvangst met koffie/thee
15.50-16.00 Welkom door Arjen Dijkstra (dir. Tresoar)
16.00-16.45 Inleiding door Vincent Robijn (dir. Collectie Overijssel)
16.45-18.00 Workshops

 

In de avond volgt er een publiekslezing.

Avondprogramma:
19.30-20.00 Inloop publiekslezing
20.00-21.30 Publiekslezing Nelleke IJssennagger-Van der Pluijm (dir. Fryske Akademy)
21.30-22.00 Afsluiting met borrel

 

Het volledige programma van deze dag is te vinden op de website van Tresoar. Daar kun je je ook aanmelden voor de diverse programmaonderdelen.