28 oktober 2023

Genootschapslezing met Philipp Blom

Op zaterdag 28 oktober 2023 vindt de eerste Genootschapslezing van het Koninklijk Fries Genootschap (opgericht in 1827) plaats, met Philipp Blom als spreker over het volgende thema: De westerse denktraditie ziet de mens als de heerser over de natuur, boven en buiten het leven van andere dieren en organismen. Vanuit Mesopotamië kwam dit idee via het christendom naar Europa en de Verlichting heeft deze houding evenmin veranderd. De klimaatcrisis logenstraft dit idee. De crisis van de biosfeer als gevolg van menselijke activiteit is ook een existentiële crisis van de mensheid. In een historisch-filosofische reflectie zoekt Blom naar het intellectuele alternatief voor het denken van overheersing en onderwerping en naar een intellectuele toekomst vanuit de bron van een radicale verlichting.

Dr. Philipp Blom (Hamburg, 1970) is historicus, romanschrijver, journalist en vertaler. Als zoon van een Duitse vader en een Nederlandse moeder groeide hij op in Detmold. Hij studeerde in Wenen en Oxford, waar hij in 1997 promoveerde op Nietzsche. In 2001 verhuisde hij van Oxford naar Parijs; sinds 2007 woont hij in Wenen. Blom schrijft voor tal van kranten en tijdschriften, zoals The Times Literary Supplement, The Independent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit en Vrij Nederland. In 2019 ontving hij een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn laatste boek, De onderwerping (2023), gaat over de historische verhouding van de mens tot de natuur.

Programma:

13:30 Inloop met koffie / thee

14:00 Opening door Joop Koopmans (voorzitter KFG)

14:05 Introductie van de spreker door Arjen Dijkstra (directeur Tresoar)

14:15 Philip Blom: Descartes‘ hond — de onderwerping van de aarde en wat erna komt

15:00 Pauze

15:30 Vragen en discussie

16:00 Sluiting en na afloop borrel

Opgave

Geef je uiterlijk voor 22 oktober 2023 op via info@friesgenootschap.nl. De kosten bedragen € 7,50 (voor KFG-leden en studenten: € 5,-) en dit bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekening NL33ABNA0450289001 t.n.v. Koninklijk Fries Genootschap te Leeuwarden.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Tresoar en Leeuwarden UNESCO City of Literature.

Foto: Vera de Kok