7 december 2023

Filosofiecafé. Lezing Paul van Tongeren over Nietszche nihilisme: nu

Bij Nietzsche is er ook altijd een andere kant. Zijn denken is nooit in één interpretatie te vatten. Zowel de ontwikkeling in zijn denken, de verschillende thema’s die in verschillende boeken centraal staat, als ook de aforistische vorm van veel van zijn teksten maken zijn werk onvermijdelijk multi-interpreteerbaar. In deze presentatie bespreekt Van Tongeren zijn thesen over ‘Het Europese nihilisme’. Daarmee zal een andere kant van Nietzsches denken naar voren komen dan in de eerdere voordracht van dr. Gaila Pander.

Paul van Tongeren

Paul van Tongeren (1950) studeerde theologie in Utrecht en filosofie in Leuven, waar hij ook promoveerde op een proefschrift over Nietzsches moraalkritiek. Hij was hoogleraar aan de universiteiten van Leiden (1985-1991), Nijmegen (1988-2015) en Leuven (2002-2016) en als geassocieerd onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika) (2002-2016). In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en oorspronkelijkste Nederlandstalige filosofieboek. Hij is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van het dagblad Trouw. Van april 2021 tot april 2023 was hij Denker des Vaderlands.

Wil je erbij zijn?

Reserveren kan door een e-mail te sturen naar info@filosofie.frl. De entree is € 7,- contant of per PIN te voldoen bij de ingang van de zaal. De lezing is bij Tresoar.

Meer informatie over Filosofiecafé Fryslân is te lezen op: https://leeuwarden.remonstranten.nl/agenda/