19 oktober 2023

Filosofiecafé. Lezing Gaila G. Pander over De beeldtaal van Nietzsches also sprach Zarathustra

In 1884 verscheen Nietzsches hoofdwerk Also sprach Zarathustra. Het staat vol beelden en metaforen, parabels en het is archaïsch van toon. Nietzsche lijkt door de vorm die hij aan zijn hoofdwerk heeft gegeven, een stap terug naar een voor-filosofisch, mythisch discours te zetten. De vraag is daarom gerechtvaardigd of Also sprach Zarathustra op de keper beschouwd een filosofische tekst is.

Als sleutels om deze filosofisch ongebruikelijke tekst te openen, zullen in de lezing typeringen die Nietzsche zelf aan zijn Zarathustra gaf leidend zijn. Waarom typeerde hij Also sprach Zarathustra als een symfonie, een toren, een heilig boek en een vijfde evangelie?

Gaila Pander

Gaila Pander is filosoof en beeldhouwer; zij promoveerde op een proefschrift over de beeldtaal van Nietzsches Also sprach Zarathustra (Een zuivere toon 2020). Als lid van de Nietzsche Research Groep (NRG) in Nijmegen, is zij op dit moment betrokken bij de totstandkoming van een inleiding tot en een leeshulp bij de lectuur van Nietzsches Zarathoestra. (Publicatie najaar 2023).

Wil je erbij zijn?

Reserveren kan door een e-mail te sturen naar info@filosofie.frl. De entree is € 7,- contant of per PIN te voldoen bij de ingang van de zaal. Deze lezing is bij Tresoar.

Meer informatie over Filosofiecafé Fryslân is te lezen op: https://leeuwarden.remonstranten.nl/agenda/