20 april 2023

Lunchlezing Theunis Piersma I Wat fûgels elkoar oer ús lân fertelle

Theunis Piersma (Hemelum, 1958) is hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Hij is gespecialiseerd in de ecologie van trekvogels. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de verspreiding en het trekgedrag van wad- en weidevogels en hoe dit samenhangt met klimaat, voedselaanbod, roofvijanden en de genetica van de dieren. Hij is sterk betrokken bij vraagstukken van natuurbeheer en natuurbescherming. In 2014 ontving hij de Spinozapremie.

De lezing is in het Fries.

Lunchlezing

De lezing bij Tresoar begint om 12.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. De toegang is gratis. I.v.m. verwachte drukte is reserveren verplicht! Bij het aanmelden kun je aangeven of je gebruik wilt maken van de lunch voorafgaand aan de lezing (2 broodjes + 1 consumptie, aanvang 12.00 uur). De kosten hiervoor zijn 5 euro, te betalen bij aanvang. Geef bij het aanmelden ook aan met hoeveel personen je komt. De lunchlezing wordt georganiseerd door Tresoar, in samenwerking met Gelly Talsma.