18 januari 2024

Lunchlezing Theunis Piersma I Wat fûgels elkoar oer ús lân fertelle

De lezing is in het Fries.

Theunis Piersma (Hemelum, 1958) is hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Hij is gespecialiseerd in de ecologie van trekvogels. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de verspreiding en het trekgedrag van wad- en weidevogels en hoe dit samenhangt met klimaat, voedselaanbod, roofvijanden en de genetica van de dieren. Hij is sterk betrokken bij vraagstukken van natuurbeheer en natuurbescherming. In 2014 ontving hij de Spinozapremie.

Lunchlezing

De lezing begint om 12.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. De toegang is gratis, al geldt wel verplichte aanmelding. Bij het aanmelden kun je aangeven of je gebruik wilt maken van de lunch voorafgaand aan de lezing (2 broodjes + 1 consumptie). De lunch staat vanaf 12.00 uur klaar. De kosten voor de lunch zijn €7,50, vooraf te betalen bij reservering van een ticket. Geef bij het aanmelden ook aan met hoeveel personen je komt.