11 december 2022

Museum Universiteit: Vrijheid en Vete in Middeleeuws Friesland

In deze lezing bij Tresoar geeft onderzoeker Han Nijdam een kijkje in het leven in middeleeuws Friesland dat kan dienen als achtergrondkennis bij een bezoek aan de tentoonstelling Vrijheid, Vete en Vagevuur die nu in het Fries Museum te bezichtigen is. De Oudfriese wetsteksten, het Oudfries, Oudfriese handschriften en de middeleeuwse Friese eercultuur in samenhang met de Friese Vrijheid passeren de revue. Deze lezing werd op 30 oktober gegeven voor de Museum Jeugd Universiteit en zal nu in licht aangepaste vorm voor volwassenen worden aangeboden. Bent u even slim als uw kinderen?

Han Nijdam

Han Nijdam studeerde Middeleeuwse Geschiedenis, Antropologie en Oudgermaans en is in 2008 aan de Universiteit Leiden cum laude gepromoveerd op het proefschrift Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters. Hij werkt momenteel als onderzoeker Oudfries en Oudfries recht bij de Fryske Akademy.

Deze lezing bij Tresoar is gratis bij te wonen. In verband met een beperkt aantal zitplaatsen vragen we je wel een kaartje te reserveren.

Campus Fryslân organiseert de Museum Universiteit in samenwerking met Tresoar, Het Fries Museum en dbieb.