4 november 2022

Symposium: Noord-Nederland en de Zee

Op vrijdag 4 november organiseert Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland bij Tresoar hun dertiende symposium met als thema: Noord-Nederland en de Zee

Het programma ziet er als volg uit:

  • Stand van zaken Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland Henk den Heijer (hoofdredacteur Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland)
  • Netwerk Maritieme Bronnen, Gerhard de Kok (Huygens Instituut – KNAW)
  • Plannen Fries Scheepvaartmuseum, Sneek. Hester Postma (Fries Scheepvaartmuseum)
  • De nadagen van de traditionele Friese zeilvaart op film. Nykle Dijkstra (Historisch Centrum Leeuwarden)
  • Turfvaart over de Zuiderzee in de zeventiende eeuw en het scheepswrakkenkerkhof van de Flevopolders. Wouter Waldus (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
  • De nieuwe turfroute. Varen met turf vanaf 1880. Nick van de Griendt (honorair consul van de Republiek Estland)
  • Havenontwikkeling en natuurverbetering in het Waddengebied. Harm Postconglomeraat vijf Waddenhavens)

Het volledige programma is te vinden via deze link.

De toegang is gratis. Wel graag vooraf aanmelden.

Het Maritiem Portal wil als een centrale toegang zo veel mogelijk informatie aanbieden over de maritieme geschiedenis van Nederland (in een internationale context in heden, verleden en toekomst). Het portal is uitgegroeid tot het visitekaartje van de discipline, die gekenmerkt werd door een versnipperd veld. Via één centrale website maakt het Maritiem Portal deze organisaties en hun collecties zichtbaar en vindbaar. Onze doelgroep bestaat uit onderzoekers en geïnteresseerden in maritieme geschiedenis, archeologie en erfgoed. De website is gericht op een breed publiek.