8 oktober 2022

Symposium houtvaart en houthandel in de 18e eeuw

De Nederlandse gewesten zijn al sinds de late middeleeuwen afhankelijk van een regelmatige aanvoer van graan en hout uit Noord- en Oost-Europa. Zonder de aanvoer van deze producten was de economische bloei van de Gouden Eeuw niet denkbaar geweest.

Het hout kwam hoofdzakelijk uit Noorwegen, Duitsland en het Oostzeegebied. Het meeste werd in houtzaagmolens in de Nederlanden verwerkt, waarna het zijn weg vond in de scheepsbouw en de nijverheid.

In 2018 werd een historische manifestatie georganiseerd waarin deze houtvaart even tot nieuw leven werd gewekt. Een karavaan van oude schepen bracht hout naar ‘De Rat’, een houtzaagmolen bij IJlst.

Geïnspireerd door dit evenement, organiseert de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy een symposium over deze bedrijfstak uit vroeger eeuwen.

Het symposium zal plaatsvinden bij de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34 in Leeuwarden.

Inloop 13.00 uur. Opening 13.30 uur. Afsluiting 17.00 uur.

Toegang is 15 euro. Aanmelden kan tot 2 oktober via: https://fryske-akademy.nl/reg/hout/