22 september 2022

Filosofiecafé. Lezing W.A. de Wit over Zeitenwende

Prof. de Wit spreekt over het zelfbeeld van landen en hoe die veranderen en doorwerking hebben op hoe er gekeken wordt naar daders en slachtoffers. De oorlog in Oekraïne roept serieuze vragen op over het zelfbeeld van landen als Duitsland en Nederland als post-heroïsche, zelfs post-nationale samenlevingen. In zo’n samenleving krijgt niet de heldhaftige soldaat en zijn zelfoffer, maar het slachtoffer de nodige maatschappelijke erkenning en ondersteuning.

Prof. Dr. Theo W.A. de Wit is politiek theoloog en filosoof. Hij is emeritus hoogleraar aan Tilburg University en gast hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch.

Wil je erbij zijn?

Reserveren kan door een e-mail te sturen naar info@filosofie.frl. De entree is € 5,- contant of per PIN te voldoen bij de ingang van de zaal in Tresoar. Aanvang 20.00 uur.

Meer informatie over Filosofiecafé Fryslân is te lezen op: https://leeuwarden.remonstranten.nl/agenda/