13 oktober 2022

Filosofiecafé. Lezing Foeke Knoppers over Spinoza en religie

Drs. Foeke Knoppers zal ons verrassen op de zienswijze van Spinoza, die ingaat op wat een manier van leven is, die ons een samenleving brengt die wenselijk is en ons goed zou kunnen doen.

Foeke Knoppers studeerde theologie in Leiden en was in diverse remonstrantse gemeenten werkzaam als predikant. Hij gaf een geeft veel cursussen over thema’s op het raakvlak van filosofie en theologie.

Wil je erbij zijn?

Reserveren kan door een e-mail te sturen naar info@filosofie.frl. De entree is € 5,- contant of per PIN te voldoen bij de ingang van de zaal in Tresoar. Aanvang 20.00 uur.

Meer informatie over Filosofiecafé Fryslân is te lezen op: https://leeuwarden.remonstranten.nl/agenda/