Tien jaar Sonttolregisters Online – symposium

Op dit moment legt een groep vrijwilligers de laatste hand aan de invoer van de gegevens uit de Sonttolregisters in de computer. Het resultaat van dat werk kan door iedereen worden geraadpleegd op de website www.soundtoll.nl die binnenkort alle gegevens zal bevatten van  de 1,8 miljoen doorvaarten die in de Sonttolregisters staan geregistreerd.

Het project Sonttolregisters Online is een initiatief van Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen. Dit symposium markeert de afronding van het project en tegelijkertijd de overdracht van de gegevens Huygens ING. Met dit instituut is overeengekomen dat het de database en bijbehorende informatie de komende jaren ‘in de lucht’ zal houden zodat de toegang voor iedereen gewaarborgd blijft.

Programma
10.00  Inloop met koffie en gebak
10.30  Opening door dagvoorzitter Lex Heerma van Voss, directeur van Huygens/ING
10.40  Inleiding van Siem van der Woude
It is mei sizzen net te dwaan, twaalf jaar werken aan de Sonttolregisters.
Siem van der Woude is werkzaam als publiekshistoricus bij Tresoar.
11.15  Inleiding van Ida Nijenhuis
Vrijwilligers als ‘serial killers’: Het ontsluiten van grootschalige bronnenreeksen in de 21ste eeuw.
Ida Nijenhuis is senior onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en was van 2009 tot 2017 bijzonder hoogleraar Bronontsluiting en bronnenkritiek ten behoeve van historisch onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
12.00  Inleiding Hanno Brand
De Friese vrachtvaart op een nieuwe leest geschoeid.
De Sonttolregisters als kompas voor toekomstig onderzoek.
Hanno Brand is bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Zijn onderzoeksveld is: Fryslân in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800)
12.45  Lunch
14.00  Inleiding van Jan Willem Veluwenkamp
Sonttolregisters Online in de praktijk.
Waarnemingen, analyses en resultaten
Jan Willem Veluwenkamp is gepensioneerd universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialisme is de sociaal-economische geschiedenis van de vroegmoderne tijd (1500-1800)
14.45  Inleiding van Arne Solli, Universiteit van Bergen, Noorwegen.
Sonttolregisters Online: Macrohistory joines Microhistory!
Arne Solli is Associate Professor aan de Universiteit van Bergen (Noorwegen)
Zijn specialisme is de economische geschiedenis van Noorwegen in de periode 1500-1800
15.30  Theepauze
16.00  Inleiding van Jelle van Lottum
Een nieuw digitaal huis voor de Sonttolregisters Online: uitdagingen en mogelijkheden.
Dr. Jelle van Lottum, Senior Onderzoeker en Adjunct Afdelingshoofd Geschiedenis Huygens ING.
16.45  Afsluiting met de symbolische overdracht van Sonttolregisters Online aan Huygens ING door de directeur van Tresoar en de decaan van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen
17.00  Borrel

Locatie:
RUG/Campus Fryslân
Wirdumerdijk 34
8911 CE, Leeuwarden

Inlichtingen:
Tresoar, info@tresoar.nl

Aanmelden:
Tresoar, info@tresoar.nl

De deelname is gratis

Menu