8 december 2019

Willem Hendrik Suringar (1790-1872). Een gedreven Leeuwarder

W.H. Suringar (Leeuwarden 1790-Amsterdam 1872) is te beschouwen als de grondlegger van de reclassering. In 1823 was hij medeoprichter van het Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen. Hij werkte ongeveer de helft van zijn leven in Leeuwarden, o.a. in de wijnhandel van zijn vader, maar had ook internationale contacten. Suringar bekleedde functies in ruim 70 besturen van lokale en andere organisaties, zoals de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Ook werd hij gekozen in gemeenteraad en provinciale staten. Historicus Jo Egging vertelt over leven en werk van deze bijzondere filantroop. Eerder dit jaar ontving Egging in Nijmegen de bul voor zijn proefschrift over W.H. Suringar. ‘Een prettig geschreven boek over een bijzondere negentiende eeuwer’ volgens een van de begeleidende professoren.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1). Aanvang: 14:00 uur. Organisatie: HCL. Toegang: gratis.

Menu