Kennis verrijkt, onder dit motto brengt Studium Generale Leeuwarden (SGL) lezingen onder de aandacht van een breed publiek die bijdragen aan het academisch klimaat in de hoofdstad Friesland. Studium Generale scherpt de geest en verbreedt de horizon. Vanuit de programmacommissie van SGL worden jaarlijks verschillende lezingen georganiseerd; een gemeenschappelijke agenda.
Menu