Over Studium Generale Leeuwarden (SGL)


Verschillende partijen in de Friese hoofdstad organiseren steeds meer activiteiten op het gebied van wetenschap en samenleving. Om ervoor te zorgen dat verschillende activiteiten elkaar niet overlappen en om de inwoners van Fryslân een overzicht te geven van alle activiteiten die georganiseerd worden hebben UCF en Tresoar Studium Generale Leeuwarden geïnitieerd; een gemeenschappelijke agenda.


Missie
Kennis verrijkt. Met die missie brengt Studium Generale Leeuwarden lezingen, debatten en symposia onder de aandacht die bijdragen aan het academisch klimaat in de hoofdstad van Friesland.
Instellingen en organisaties uit onderwijs, zorg, kunst, media en cultuur werken samen om publieksbijeenkomsten met een duidelijke wetenschappelijke component toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.
Daartoe is deze website in het leven geroepen en wordt geregeld een digitale nieuwsbrief uitgebracht.
 
Deelnemers 

RUG/Campus Fryslân
Historisch en letterkundig centrum Tresoar
NHL Hogeschool
Stenden Hogeschool
Van Hall Larenstein
Waddenacademie
Leeuwarder Courant
Fryske Akademy
Fries Museum
Openbare Bibliotheek Leeuwarden
ARK Friesland
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
Wetsus
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
Koninklijk Fries Genootschap