Lunchlezing Gerhild van Rooij: 'Hannekemaaiers, seizoensarbeiders onderweg'

donderdag 18 juli 2019

Hannekemaaiers (Hollandgangers) waren buitenlandse 'seizoenarbeiders' in de hooibouw. Soms bleven ze om granen en herfstgewassen te oogsten of ze kwamen in het voorjaar al vlas en suikerbieten uitdunnen en wieden. Een aantal van deze gastarbeiders verkocht meegebrachte waren. De ‘kiepkerels’ en marskramers, zoals  de Westfaalse textielhandelaren, legden zich daarop toe. Bedrijven als C&A, Vroom & Dreesman en Peek & Cloppenburg zijn opgericht door marskramers. Anderen werkten bij dijken aanleggen, turfsteken, op blekerijen, steenbakkerijen, walvis- of koopvaardijvaart.

De lezingen worden gehouden in de Gysbert Japicxzaal van 12.30 tot 13.30 uur. De lezingen zijn gratis. Wel graag aanmelden.

Gebruik maken van de lunch? (2 broodjes + 1 consumptie voor € 4,00) Dan dit graag apart vermelden.

Aanmelden:
  Bekijk het volledige programma van Studium Generale