Wetenschapscafé: Klimaatadaptatie, maar hoe dan?

dinsdag 28 mei 2019

Klimaatverandering is een serieus probleem dat ons allen aangaat. Zo zet het meer en meer druk op samenlevingen om zich aan te passen. Want ook al halen we de klimaatdoelen van Parijs, klimaatadaptatie zal hoe dan ook nodig zijn. Als we met zijn allen de schouders eronder zetten, dan gaat dat ons lukken. Maar hoe? Dr. Wytze van der Gaast en dr. ir. Peter van der Maas vertellen er alles over tijdens het Wetenschapscafé over klimaatverandering op dinsdag 28 mei.

Wytze van der Gaast
Er zijn vele uitdagingen omtrent klimaatveranderingen. De bevolking groeit wereldwijd, er is een mondiale trend naar verstedelijking, migratie wordt verwacht vanwege toenemende droogte in bepaalde regio’s, er zijn gezondheidsrisico’s en risico’s van voedseltekorten. Wat wordt er gedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden en wat is er nog nodig? Dr. Wytze van der Gaast gaat in op meerdere aspecten van klimaatverandering.

Dr. Wytze van der Gaast werkt namens JIN Klimaat en Duurzaamheid te Groningen aan onderzoeksprojecten voor de Europese Commissie. Daarnaast adviseert hij het VN-Klimaatbureau in Bonn en is hij verbonden aan het Global Center on Adaptation in Groningen.

Peter van der Maas
Wat zijn concrete maatregelen voor adaptatie? En wat zijn de mogelijkheden om in te grijpen, zodat de omgeving, stad en landbouw minder kwetsbaar worden voor meer extreme neerslag en droogte? Dr. ir. Peter van der Maas gaat in op de gevolgen van klimaatverandering in de context van waterbeheer.

Dr. ir. Peter van der Maas is lector Duurzame watersystemen bij Van Hall Larenstein en strategisch adviseur bij WLN. Het lectoraat Duurzame watersystemen draagt met toegepast onderzoek bij aan kennisontwikkeling en innovaties om schoon en voldoende water beschikbaar te blijven houden voor verschillende gebruikers, zoals landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en industrieën.

Details
Datum: dinsdag 28 mei
Tijd: 19.30 uur inloop, start om 20:00 uur
Locatie: Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2, Leeuwarden
Tickets: gratis Voertaal: Nederlands

Het wetenschapscafé is gratis bij te wonen, in verband met een beperkt aantal zitplaatsen verzoeken wij u echter wel om een kaartje te reserveren.
 
Reserveer je kaartje Bekijk het volledige programma van Studium Generale