Symposium Traditionele visserij op de Zuiderzee en de Waddenzee

zaterdag 19 januari 2019

Jollen, kwakken, schokkers, botters, aken en blazers. Het zijn allemaal namen van scheepstypen waarmee werd gevist in de voormalige Zuiderzee en de Waddenzee. Bij het vissen werden verschillende technieken gebruikt. De visserij was een traditioneel bedrijf dat werd bedreven vanuit vrijwel elke plaats aan zee, met eigen gebruiken en klederdrachten.

De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy organiseert in samenwerking met Tresoar een symposium over de geschiedenis van deze traditionele visserij. Daarbij wordt ook aandacht aan het jongste verleden en het heden geschonken.

Het symposium is voor iedereen toegankelijk. Opgave en betaling via internet heeft de voorkeur. Toegang: €5,00. Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Fryske Akademy, tel. 058-2131414.  

Meer informatie:    Bekijk het volledige programma van Studium Generale