Onze blik op het oosten moet en kan veel beter - Bearn Bilker

donderdag 29 november 2018

Onze blik op het oosten moet en kan veel beter - Bearn Bilker

In het kader van Wolkom op ‘e lêste ton-gersdei fan ‘e moanne zal dhr. Bearn Bilker op 29 november 2018 in het Provinciehuis een lezing houden met als titel “Onze blik op het oosten moet en kan veel beter”.
 
Over de lezing
Duitsland ligt heel dicht bij Fryslân. Maar wat weten we van onze oosterburen? In feite niets. Onze kennis over alles wat Duits is, is minimaal. Politiek is Duitsland een boeiend land. Zeker nu de coalitie van bondskanselier An-gela Merkel onder druk staat. Maar ook in de deelstaten is de politiek een hot item. Wat weten we er van?
Hoe staat het met onze kennis van de Duitse taal en cultuur? Wat weten we van hun popmuziek? Wat van hun stedengroei, hun levenshouding en hun dagelijkse ge-woonten en levenswijze? Het verschil Oost West en Noord Zuid?
Waarom is Nederland zo gericht op Angel-saksische landen? Waarom hebben we onze blik op het westen georiënteerd en waarom zo weinig op het oosten?
En toch... Nederlanders gaan het meest op vakantie in Duitsland! In Fryslân wonen de meeste buitenlanders die van Duitse af-komst zijn. De Duitse economie is booming business, het land is verreweg onze groot-ste handelspartner. Import en export zijn voor een groot deel afhankelijk van de Bondsrepubliek.
Wat doen we daarmee? Het land is enorm in beweging, toch krijgen we er zo weinig van mee. Waarom hebben we er geen rol in?
 
Bearn Bilker gaat op indringende wijze op deze vragen in en geeft ook vanuit de historie een context waaruit wellicht verkla-ringen kunnen worden gegeven en waarbij we zeker een blik op de toekomst werpen, zeker vanuit Fryslân gezien.
 
Over de spreker
Bearn Bilker, nu nog burgemeester van Kol-lumerland c.a., is altijd bezig geweest met de geschiedenis van de Duitse landen.
Daarbij is hij gespecialiseerd in de Duitse vorstenhuizen. Hij houdt zich bezig met de Duitse politiek en schrijft daarover geregeld in het Friesch Dagblad. Door zijn huwelijk met een Duitse vrouw uit het voormalige Oost-Duitsland, vertoeft hij geregeld in Thüringen.  
Daarnaast is hij actief op gebied van cultuur, monumenten en historie.
 
Plaats en tijd
De lezing is op donderdag 29 november 2018 in het Provinciehuis. De zaal is om 12:00 open, de lezing begint om 12.30, duurt ongeveer een uur en is vrij toegankelijk. De voertaal is Nederlands.

Wij stellen het zeer op prijs als u ons voor 24 november wilt laten weten of u komt en met hoeveel personen.
Aanmelden kan op wolkom@fryslan.frl
  Bekijk het volledige programma van Studium Generale