Niet in de prijzen; hoe serieus wordt het literaire werk van vrouwen genomen?

donderdag 1 november 2018

Sinds de Gysbert Japicxprijs bestaat in Fryslân, hebben maar drie vrouwen de belangrijkste literaire prijs gekregen voor hun werk: de dichteres Rixt, Ella Wassenaar en Tiny Mulder. De laatste was in 1986.
Toch zijn er best veel dichteressen die werk van hoog niveau puliceren: Baukje Wijtsma, Margryt Poortstra, Albertina Soepboer, Elske Kampen. En steengoede prozaschrijfsters, zoals Hylkje Goïnga, Jetske Bilker, Greet Andringa, Marga Claus, Elske Schotanus.De opsomming van namen is natuurlijk niet volledig.
In literaire jury's zitten sinds 1990 altijd een of meerdere vrouwelijke jurylden. Voor de bekroning van het werk van vrouwen, maakt dat zo te zien niks uit. Is dat erg? Is te achterhalen waarom vrouwen minder vaak in de prijzen vallen? Of is het prijzenstelsel misschien wel achterhaald?

Maak in een drietal lezingen op een laagdrempelige manier kennis met de Friese literatuur. Klik op onderstaande link voor meer informatie over het aanmelden voor deze lezingen en de cursusprijs.

Meer informatie:
  Bekijk het volledige programma van Studium Generale