Lunchlezing Pier Vellinga: Het Waddengebied in tijden van klimaatverandering

donderdag 2 augustus 2018

Het Waddengebied in tijden van klimaatverandering

Prof. Dr. ir. Pier Vellinga, portefeuillehouder Water en Klimaat, Waddenacademie

Klimaatverandering en vooral zeespiegelstijging zullen het aanzien van het Waddengebied de komende 50 jaar en verder sterk veranderen. Is er een toekomst voor de Waddeneilanden? Het zijn maar hoopjes zand te midden van water. En wat gebeurt er met de wadplaten, kunnen die verdrinken? Zijn de dijken sterk en hoog genoeg om ons te beschermen tegen stormvloed? Klimaat neutraal worden in ons werk en leven heeft de hoogste prioriteit. Maar daarmee kunnen we de klimaatverandering die in de pijplijn zit niet terugdraaien. We zullen ons ook moeten aanpassen aan hogere temperaturen en een sneller stijgende zeespiegel. Wat voor keuzes hebben we daarbij en hoe kunnen we ons voorbereiden. De lezing is in het Nederlands.

Programma
12.00: inloop
12.30: lezing
13.15: vragen
13.30: einde

Het bijwonen van de lezing is gratis. Als je ook gebruik wilt maken van de lunch (2 broodjes + 1 consumptie voor € 3,00), graag aanmelden via info@tresoar.nl of telefonisch 058-7890740 of 7890792.

Meer informatie: Bekijk het volledige programma van Studium Generale