Yme Kuiper - Aan het volk van Frieland

dinsdag 6 maart 2018


Aan het Volk van Friesland. Hoe revolutionair waren de Friese patriotten in de jaren 1780? - Yme Kuiper

In deze lezing zal de Patriottenbeweging in Friesland in een brede politieke, culturele en economische context worden geplaatst. Niet alleen hoofdrolspelers – zoals Coert Lambertus van Beyma en Johannes Casparus Bergsma en hun tegenspeler stadhouder Willem V – komen aan bod, maar ook de brede aanhang van de beweging. Was er daadwerkelijk sprake van een revolutionaire situatie in Friesland en in andere gewesten van de Republiek? Als een nog breder kader fungeert de Democratische Verlichting, zoals verwoord door Jonathan Israel in zijn gelijknamige boek. Verder zal worden stilgestaan bij thema’s als het vertoog van de Friese Vrijheid en de opkomst van de Mensenrechten.  

Yme Kuiper is antropoloog en historicus. Sinds september 2017 is hij emeritus hoogleraar van de RU Groningen. In zijn dissertatie Adel in Friesland 1780-1880 en in enige daarna verschenen artikelen besteedde hij ruime aandacht aan de spannende politieke en culturele ontwikkelingen die Friesland doormaakte in de jaren 1780 en daarna.

De lezingen worden georganiseerd door de werkgroep Studium Generale Fryslân.
 
Data    Dinsdagavond 6, 13 en 20 maart 2018
Plaats  Tresoar Gysbert Japicxzaal
            Boterhoek 1, Leeuwarden
Tijd:     20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
Prijs     € 17,50 voor alle drie lezingen
            € 7.50 voor één lezing
            (inclusief koffie in de pauze)
 
Reserveren van kaarten is gewenst.
Dit kan per email bij Tresoar info@tresoar.nl

 
  Bekijk het volledige programma van Studium Generale