Piet Hagen - Frysk bloed tsjoch op! De revolutie van Pieter Jelles Troelstra

dinsdag 13 maart 2018

Piet Hagen - Frysk bloed tsjoch op! De revolutie van Pieter Jelles Troelstra

Fryslân leverde Nederland zowel revolutionaire als antirevolutionaire politici. SDAP-voorman Troelstra beweerde dat de Friese volksdichter Piter Jelles en de revolutionaire politicus uit hetzelfde hout gesneden waren. In 1918 culmineren ‘Liet en libben’ van Troelstra in zijn raadselachtige revolutiepoging. Pieter Sjoerds Gerbrandy komt uit Sneek naar Den Haag om de monarchie en de democratie te verdedigen. Had de idealist zich vergist?

Piet Hagen (1942) publiceerde onder andere Journalisten in Nederland, een persgeschiedenis in portretten (2002) en Politicus uit hartstocht, biografie van Pieter Jelles Troelstra (2010). In april verschijnt van hem Koloniale oorlogen in Indonesië (1510-1975), vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing.

De lezingen worden georganiseerd door de werkgroep Studium Generale Fryslân.
 
Data    Dinsdagavond 6, 13 en 20 maart 2018
Plaats  Tresoar Gysbert Japicxzaal
            Boterhoek 1, Leeuwarden
Tijd:     20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
Prijs     € 17,50 voor alle drie lezingen
            € 7.50 voor één lezing
            (inclusief koffie in de pauze)
 
Reserveren van kaarten is gewenst.
Dit kan per email bij Tresoar info@tresoar.nl


  Bekijk het volledige programma van Studium Generale