Huub Mous - Culturele revolutie: de jaren zestig in Friesland

dinsdag 20 maart 2018

Huub Mous - Culturele revolutie: de jaren zestig in Friesland
 
De snelle veranderingen, die zich in de jaren zestig in Friesland op tal van terreinen voltrokken, dragen het kenmerk van een vertraagde doorbraak van het modernisme. Er veranderde veel, niet alleen in de moraal en de beleving van seksualiteit, maar ook in de ervaring van ruimte en tijd. Voor zover je in die jaren in Friesland van een culturele revolutie kunt spreken, diende deze zich later aan dan in de Randstad en bleef hier ook langer hangen. Juist in die vertraging zat iets heel eigens. Kosmopolitisme en utopie gingen gepaard met heimwee naar het verleden, naar het eigene van hûs en hiem.
 
Huub Mous is kunsthistoricus en publicist. Hij was jarenlang werkzaam bij culturele organisaties in Friesland, onder meer als artistiek leider van het Frysk Festival. Later publiceerde hij over de naoorlogse ontwikkelingen in de beeldende kunst in Friesland, maar ook over Gerard Reve. In 2016 verscheen zijn boek De Fries die in de toekomst sprong, een verkenning van het culturele klimaat in Friesland in de roerige jaren zestig.
 
 
De lezingen worden georganiseerd door de werkgroep Studium Generale Fryslân.
 
Data    Dinsdagavond 6, 13 en 20 maart 2018
Plaats  Tresoar Gysbert Japicxzaal
            Boterhoek 1, Leeuwarden
Tijd:     20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
Prijs     € 17,50 voor alle drie lezingen
            € 7.50 voor één lezing
            (inclusief koffie in de pauze)
 
Reserveren van kaarten is gewenst.
Dit kan per email bij Tresoar info@tresoar.nl
  Bekijk het volledige programma van Studium Generale