Dr. Lotte Jensen: het ontstaan van de Nederlandse identiteit

woensdag 11 oktober 2017

Historici twisten volop over de vraag hoe oud nationale identiteiten precies zijn: gaat het om een modern fenomeen, dat vanaf de negentiende eeuw vorm krijgt? Of hebben nationale identiteiten een oudere oorsprong? In deze lezing wordt dit vraagstuk behandeld aan de hand van de Nederlandse identiteit: sinds wanneer voelen wij ons Nederlanders? En welke elementen worden tot de kern van die Nederlandse identiteit gerekend? Vredesgeschriften vormen een belangrijke bron om daar meer zicht op te krijgen.

Lotte Jensen is historisch letterkundige aan de Radboud Universiteit Nijmegen en publiceerde onder meer De verheerlijking van het verleden (2008), Verzet tegen Napoleon (2013) en Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit (2016).

Datum: 11 oktober 2017
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur
Locatie: Fryske Akademy Doelestraat 8, 8911 DX  Leeuwarden

Entree is gratis, in verband met een beperkt aantal zitplaatsen graag reserveren via info@sgleeuwarden.nl
  Bekijk het volledige programma van Studium Generale